Skoči na vsebino

ANIMATOR

CILJI:
ŠAP (oba vikenda)
– Animator pomočnik se senzibilizra za doživljanja sebe kot animatorja.
– Animator pomočnik osvoji značilnosti lika animatorja pomočnika
– Animator pomočnik prepoznava poklicanost kot temelj animatorjeve identitete.
– Animator pomočnik gradi svojo pozitivno samopodobe

ABC, ČDE
– Animator prepoznava poklicanost kot temelj animatorjeve identitete.
– Animator osvoji značilnosti lika animatorja
– Animator se uči animiranja in vzpostavljanja odnosa s skupino in vodenja le-te.
– Animator se sreča s stopnjami rasti in temeljnimi držami animatorja.

ŠV
– Voditelj prepoznava poklicanost kot temelj voditeljske identitete.
– Voditelj prepoznava in osvaja temeljne drže lika voditelja
– Voditelj spozna stile vodenja in pomen avtoritete ter reflektira svoj stil vodenja.
– Voditelj spozna značilnosti vzgojno pastoralnega pristopa v mladinski pastorali.
– Voditelj se uči vodenja in dela z animatorji.