Skoči na vsebino

ŠAP – Šola za Animatorje Pomočnike

Šola za animatorje pomočnike: ŠAP – namenjen mladim iz 8. in 9. razreda osnovne šole
Traja en vikend na leto, dve leti.
Prispevek za šolnino je 15€ na osebo za vikend.

Iz izkušnje, ki jo imajo nosilci mladinske pastorale, da po birmi »ostanejo v župniji« tisti mladi, ki so vključeni v njeno življenje in z ozirom na to, da je prejem zakramenta svete birme postavljen v 8. ali 9. razred, se je razvila potreba po programu za mlade 8. in 9. razreda.

Sedanja programa ŠAP JAZ in ŠAP TI sta uglašena na dve glavni temi SAMOPODOBA (ŠAP JAZ) in MEDOSEBNI ODNOSI (ŠAP TI).

V prvem želimo, da animator pomočnik oblikuje pozitiven pogled nase, v drugem pa najde uspešne načine komuniciranja z drugimi (posebej z nasprotnim spolom). Od čisto tehnično animatorskih vsebin, pa je poudarek na motivacijskih dinamikah (igre, bansi, dinamike …), ki služijo najprej navduševanju samih udeležencev, ter odkrivanju poslanstva animatorja pomočnika (morda se bo zaradi tega komu zazdelo, da gre samo za igranje, vendar ima svojo utemeljitev v psihologiji pubertetnikov).

Programa nista nadaljevanki (pomeni, da udeležba na enem ni pogoj za udeležbo na drugem). Ob zaključku dobijo udeleženci naziv animator pomočnik.