Skoči na vsebino

O nas

Slovenska šola za animatorje (SŠA) je program neformalnega izobraževanja animatorjev znotraj Cerkve, ki usposablja za vodenje in delo v skupini.
Slovenska šola za animatorje preko različnih usposabljanj, projektov, aktivnosti, mreženja, … ki temeljijo na konkretni izkušnji in vzgojno pastoralnem modelu, prebuja in odgovarja na potrebe župnij in drugih skupin znotraj Cerkve po oblikovanju usposobljenih sodelavcev mladinske pastorale.
Animatorjem omogoča osebno, strokovno in duhovno rast. Pomaga jim odkrivati svoje mesto v Cerkvi, jih zanj ustrezno usposablja, nudi oporo pri njihovem delu in jih med seboj povezuje. Pri tem animatorji postajajo aktivni sooblikovalci pastoralnega prostora.

Slovenska šola za animatorje je program, ki se je v več kot 10 letih delovanja v Cerkvi na Slovenskem dobro ukoreninil. Vsako leto se ga udeleži preko 300 mladih v vseh škofijah.

Namenjena je mladim, ki:
– želijo v ta svet dati več sonca in veselja ter tudi sebe;
– želijo odkriti in spoznati animiranje kot poklicanost in način življenja;
– jim je pri srcu župnija, v kateri že ali pa želijo aktivno sodelovati kot animatorji birmanskih in mladinskih skupin, oratorijev, delavnic za otroke, počitniških dnevov, duhovnih vaj, skavtskih programov …;
– želijo v prijateljski družbi razviti svoje skrite talente.

Metoda dela na Šoli za animatorje sledi naslednjemu načelu: »Ne uči me, dovoli mi, da se učim.« Na prvem mestu ni poučevanje kot v šolski šoli, ampak aktivno učenje v skupini. V programu je veliko praktičnih vaj (vaje skupinske dinamike, metode komunikacije, vaje za spoznavanje, vaje za ogrevanje in sproščanje …), vedno pa je tudi nekaj uporabne teorije. Zato govorimo o IZKUŠENJSKI METODI UČENJA.

Poslanstvo SŠA
Slovenska šola za animatorje (SŠA) motivira in usposablja kristjane za vodenje in delo prvenstveno v skupini otrok in/ali mladih v Cerkvi na temelju vzgojno pastoralnega modela.
Pomaga jim odkrivati in razvijati animatorstvo kot svojo poklicanost in poslanstvo v Cerkvi ter spodbuja povezanost med njimi.

Vzgojno pastoralni model ima v svojem bistvu »odločitev za vzgojo« in temelji na petih načelih vzgojne izbire:
– celostna podoba vsakega človeka,
– odprtost do vseh in vsakega mladega,
– spoštovanje vsakdanje govorice mladih,
– postopnost v rasti,
– prvenstvo medsebojnega odnosa.

V tem modelu so nosilci mladinske pastorale mladi sami: animatorji (srednješolci) in njihovi voditelji (večinoma študentje) ter njihovi vzgojitelji (odrasli, ki jih spremljajo) – Osnutek temeljnih smernic za mladinsko pastoralo v Cerkvi na Slovenskem, Prispevek za sinodo, Ljubljana, april 1999.