Skoči na vsebino

ANIMATORJEVA DUHOVNOST

CILJI:
ŠAP (oba vikenda)
– Animator pomočnik spoznava sledi Boga v svojem življenju, preverja osebni odnos z njim, in se zave pomembnosti, da ga povabi na vsa področja življenja.
– Animator pomočnik spoznava Kristusa kot lik animatorja.
– Animator pomočnik se uči moliti in preveri, kaj mu pomeni sveta maša.

ABC, ČDE
– Animator poglablja osebni odnos s Kristusom v molitvi.
– Animator se sreča s kakšno pomembno moralno dilemo.
– Animator preverja sebe v odnosu do Kristusa kot animatorja.
– Animator zna pripraviti sodelovanje pri maši ali spokorno bogoslužje in preveri svojo zakramentalno prakso.
– Animator se uči dialoga, kako se pogovarjati o pomembnih življenjskih in verskih temah.
– Animator preverja, če/koliko on in skupina animatorjev duhovno živi.

ŠV
– Voditelj odkriva načine in preverja, kako je različna področja življenja predal v Božje roke
– Voditelj spoznava temelje krščanskih stališč glede moralnih vsebin in jih zna argumentirati
– Voditelj zna ceniti različne cerkvene karizme in se kot voditelj zaveda, da jih mora prepoznavati pri drugih in jih znati uporabiti za dobro Cerkve.
– Voditelj ponotranja Kristusa kot voditelja in se poglobi v njegove drže
– Voditelj živi in ceni redno zakramentalno življenje
– Voditelj je sposoben posredovati versko izkušnjo in stopati v dialog s svetom o vprašanjih vere.
– Voditelj preveri vlogo voditelja v lastni skupini animatorjev z vidika duhovnosti(kako živi in organizira duhovno življenje v skupini, na kakšen način je zgled ostalim)