Skoči na vsebino

MEDOSEBNA KOMUNIKACIJA in REŠEVANJE KONFLIKTOV

CILJI:
ŠAP (oba vikenda)
– Animator pomočnik se uči skupnega sodelovanja in ustvarjanja v skupini
– Animator pomočnik razvija sposobnost izražanja in nastopanja v skupini

ABC, ČDE
– Animator se uči skupnega sodelovanja in ustvarjanja v skupini in učinkovite komunikacije
– Animator se zaveda pomena učinkovite komunikacije in posledic neučinkovite komunikacije
– Animator spoznava temelje učinkovite komunikacije z otroki in mladostniki in prepoznava razlike v komunikaciji glede na starost animirancev
– Animator se sreča z načini reševanja konfliktov.

ŠV
– Voditelj se zaveda pomena učinkovite komunikacije
– Voditelj se sreča z izbranimi komunikacijskimi tehnikami.
– Voditelj se preizkusi v dajanju učinkovite, primerne povratne informacije.
– Voditelj se zave svojega način komuniciranja (verbalni, neverbalni) in išče priložnosti/izzive za »izboljšanje«
– Voditelj osvoji osnovne značilnosti komuniciranja na več ravneh (otrok, mladostnik, odrasel, župnijska skupnost, lokalna skupnost …) in jih preizkusi.
– Voditelj se zave priložnosti in pasti komunikacije z uporabo različnih kanalov in razvija nove možnosti.